Admiterea

Posted on

Depune dosarul online: https://eadmitere.sime.md/

Absolvenţii gimnaziilor, şcolilor medii de cultură generală şi liceelor pot opta pentru continuarea studiilor în sistemul învăţămîntului profesional tehnic secundar în școala profesională.

La concursul de admitere candidații se pot
înscrie:
1) la programe de formare profesională tehnică secundară:
a) cu durata de 3 ani, pentru instruirea în meserii conexe;
b) cu durata de 2 ani, pentru instruirea într-o meserie.