Colaborarea cu agenții economici

Posted on
 
Denumirea
Forma de colaborare
Domeniul de colaborare
Perioada de colaborare
Agenții economici cu care colaborează/     a colaborat instituția
SA „SUPRATEN”
Modernizarea programelor de studiu în baza materialelor companiei;
Colaborare educaţională
Din 2007
 
Desfăşurarea concursurilor „Cel mai bun în meserie” cu materialele
   
 
companiei
   
 
Organizarea în comun a expoziţiilor tematice
   
 
Consolidarea bazei tehnico-materiale a atelierelor şi cabinetelor de
Colaborare economică
 
 
specialitate cu suportul întreprinderilor
   
 
Asigurarea cu consumabile de către companie pentru realizarea orelor
   
 
de instruire practică
   
 
Promovarea reciprocă a imaginii instituţionale în societate la nivel de
Colaborare socială
 
 
şcoală şi întreprindere
   
 
Consultanţă mutualăîn probleme de marketing
   
SRL „BIComplex”
Modernizarea programelor de studiu în baza materialelor companiei;
Colaborare educaţională
Din 2010
 
Desfăşurarea concursurilor „Cel mai bun în meserie” cu materialele com.
   
 
Organizarea în comun a expoziţiilor tematice
   
 
Consolidarea bazei tehnico-materiale a atelierelor şi cabinetelor de
Colaborare economică
 
 
specialitate cu suportul întreprinderilor
   
 
Asigurarea cu consumabile de către companie pentru realizarea orelor
   
 
de instruire practică
   
 
Promovarea reciprocă a imaginii instituţionale în societate la nivel de
Colaborare socială
 
 
şcoală şi întreprindere
   
 
Consultanţă mutualăîn probleme de marketing
   
SA „KNAUF”
Modernizarea programelor de studiu în baza materialelor companiei;
Colaborare educaţională
Din 2009
 
Organizarea în comun a expoziţiilor tematice
   
 
Consolidarea bazei tehnico-materiale a atelierelor şi cabinetelor de
Colaborare economică
 
 
specialitate cu suportul întreprinderilor
   
 
Asigurarea cu consumabile de către companie pentru realizarea orelor
   
 
de instruire practică
   
 
Promovarea reciprocă a imaginii instituţionale în societate la nivel de
Colaborare socială
 
 
şcoală şi întreprindere
   
 
Consultanţă mutualăîn probleme de marketing
   
Donatorii, Proiectele cu care colaborează instituția
LED MOLDOVA
Formarea cadrelor didactice în baza tehnologiilor de predare centrate
Colaborare educaţională
2010-2014
CONSEPT
pe elev
   
 
Elaborarea şi pilotarea curriculei în bază pe module
   
 
Elaborarea şi implementarea PDŞ
   
 
Consolidarea bazei tehnico-materiale a atelierelor şi cabinetelor de
Colaborare economică
 
 
specialitate
   
 
Consultanţă în probleme de marketing
Colaborare socială
 
IFCF
Instruirea formatorilor
Colaborare educaţională
2011-2013
AQUA-PROF
Elaborarea şi pilotarea curriculei în bază pe module
Colaborare educaţională
 
 
Consolidarea bazei tehnico-materiale a atelierelor şi cabinetelor de
Colaborare economică
 
 
specialitate cu suportul întreprinderilor
   
 
Asigurarea cu consumabile de către companie pentru realizarea orelor
   
 
de instruire practică
   
Alți parteneri sociali (APL, Sindicate, Patronate, etc.)
Comitetul Sectorial
Elaborarea standardelor şi a curriculei
Colaborare educaţională
Din 2012
 
Desfăşurarea practicii de producere la agenţi economici
Colaborare economică