Echipa managerială

Posted on
 1. Dorin Brînza – director
 2. Nadejda Lungu – director adjunct pentru instruire practică și producere 
 3. Maria Terenti  – director-adjunct pentru instruire și educație
 4. Serghei Vîsoţchii – director adjunct în probleme de gospodărie
 5. Adriana Roșca – șef secție practică
 6. Mariana Poleacov – șef secție în domeniul educației
 7. Efrosinia Moscovciuc – șef secție pentru asigurarea calității
În instituție funcţionează urmatoarele organe administrative și consultative:
 • Consiliul Profesoral al instituţiei de învăţământ
 • Consiliul de Administraţie;
 • Comisii metodice;
   
 • Organigrama instituției