Echipa managerială

Posted on
 1. Dorin Brînza – director 
 2. Maria Terenti  – director-adjunct pentru instruire și educație
 3. Olga Novojen – director-adjunct pentru instruire practică și producere
 4. Serghei Vîsoţchii – director adjunct în probleme de gospodărie
 5. Alexandru Rusu – șef secție practică
 6. Adriana Roșca – șef secție practică
 7. Galina Grumeza – șef de secție pentru asigurarea calității
În instituție funcţionează urmatoarele organe administrative și consultative:
 • Consiliul Profesoral al instituţiei de învăţământ
 • Consiliul de Administraţie;
 • Comisii metodice;
   
 • Organigrama instituției