Admiterea 2015 Școala Profesională nr.3 anunță primirea elevilor începând cu data de 16 iulie – 14 august la următoarele specialităţi:

Școala Profesională nr.3 anunță primirea elevilor începând cu data de 16 iulie – 14 august la următoarele specialităţi:
Tencuitor
Tâmplar
Lăcătuş instalator tehnica sanitara
Electrogazosudor – montator
Zugrav
Placator cu plăci
Electrician montator rețele de iuluminare
Operator în sala de cazane
Școala dispune de săli de clasă, ateliere bine amenajate, cantină, bibliotecă şi Participînd în proiectul internaţional TACIS „Dezvoltarea sistemei profesionale” o mare parte din cadrele didactice au trecut stagierea în Germania, Danemarca, Suedia, România şi Bulgaria.
Din anul 2010 școala participă în Proiectul Internaţional „CONSEPT” în cadrul căruia atelierele pentru instruirea practică au fost dotate cu utilaj modern.
Studiile se efectuează în limba de stat şi limba rusă în baza materialelor şi utilajului modern, folosite în construcţie.
Admiterea în instituţiile de învăţămînt secundar profesional se efectuează în bază de concurs a atestatelor, în ordinea descreşterii mediilor (cu precizie de două zecimale) constituită din media examenelor de absolvire şi nota anuală la matematică.
Abiturienţii înmatriculaţi la studii cu finanţare de la buget, sunt asiguraţi:
– bursă lunară în mărime de 330-00 lei
Relaţii la tel: 53-14-64 55-10-97
Școal Profesională nr. 3, mun. Chişinău
Tineri şi Tinere!
Vă aşteaptă !
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 3
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ О Б Ь Я В Л Я Е Т:
прием учащихся, по специальностям:
o слесарь – сантехник
o столяр строительный
o штукатур
o электро – газовщик
o электромонтер
o плиточник
o маляр
оператор котельной
Школа располагает хорошо оборудованными учебными аудиториями и мастерскими, столовой, библиотекой и актовым залом.
Участвуя в международном проекте ТACIS «Развитие системы профессионального образования» значительная часть педагогических
работников прошли стажировку в Германии, Дании, Швеции, Румынии и С 2010 года лицей участвует в международном проекте „CONSEPT” в рамках которого мастерские оснащаются новым оборудованием.
Обучение ведется на государственном и русском языке на основе современных технологий и материалов, используемых в строительстве.
Прием осуществляется на основе конкурса аттестатов (учитываются оценки, полученные на выпускных экзаменах плюс оценка годовая по Поступающие на учебу в бюджетные группы обеспечиваются:
– ежемесячной стипендией (330-00) лей
– одноразовым бесплатным питанием (обед)
Справки по тел: 53-14-64, 55-10-97
Юноши и девушки!
Кишиневское Профессиональое Училище № 3 ждет Вас!

Abiturient 2015

Abiturient 2015rus