AVIZ Concurs

ŞCOALA PROFESIONALĂ NR.3, MUN. CHIŞINĂU

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei:

Director adjunct pentru instruire şi educație (o unitate)

La funcţia de director adjunct poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. are studii superioare universitare;
 3. are vechime de muncă în activitatea didactică de cel puţin 5 ani şi deţine grad didactic;
 4. la data expirării termenului de depunere a dosarului nu a împlinit vârsta de 65 ani;
 5. cunoaşte limba română;
 6. nu are antecedente penale.

Doritorii care doresc să participe la concurs, prezintă personal (sau prin reprezentant), în biroul specialistului serviciu personal (MD-2038, mun. Chişinău, str. Decebal, 70, tel. de contact: 022551097, dna Hîncu Nelea), prin poștă sau prin e-mail [email protected], dosarul pentru concurs care va conţine următoarele acte:

 1. cererea de participare la concurs al cărei model este specificat în anexa nr.l la Regulamentul cu privire la organizarea şi  desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţământ profesional tehnic, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 673 din 09.07.2015;
 2. copia actului de identitate;
 3. copia/copiile actului/actelor de studii;
 4. copia actului ce confirmă gradul didactic;
 5. copia carnetului de muncă;
 6. Curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa nr.2 a Regulamentului cu   privire la organizarea şi desfăşurarea   concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţământ profesional tehnic, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 673 din 09.07.2015;
 7. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic, (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberate de psihiatru/narcolog) pentru exercitarea funcţiei;
 8. cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
 9. alte acte/documente pe care le consideră relevante.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 11 decembrie  2020, ora 1700.