ANUNȚ–CONCURS

IP Școala Profesională nr. din Chișinău anunță despre prelungirea termenului de depunere a dosarelor de participare la concurs pentru ocuparea funcțiilor de șef secție practică (1 unitate) și șef secție pentru asigurarea calității (0,5 unități).

Termenul limită de depunere a dosarelor 03 august 2023, ora 17:00

Detalii: https://sp3chisinau.md/anuntconcurs/

Telfon de contact: 022551097

A N U N Ț – C O N CU R S

IP Școala Profesională nr. din Chișinău anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor de șef secție practică (1 unitate) și șef secție pentru asigurarea calității (0,5 unități).

 La concursul pentru funcţia de şef de secţie poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiții:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) are studii superioare universitare;

c) are vechime de muncă în activitatea didactică de cel puţin 5 ani și deține grad didactic; 

d) la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani;

e) cunoaște limba română;

f) nu are antecedente penale;

g) care, în ultimii 5 ani, nu au fost concediați în urma aplicării sancțiunii disciplinare de concediere conform art.86 alin.(1) lit. g)-r) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 sau nu au fost destituiți dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

h) care nu au interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate sau din hotărârile judecătorești, care au rămas definitive.

      Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de șef de secție al instituţiei de învăţământ profesional tehnic prezintă personal (sau prin reprezentant), în biroul specialistului serviciu personal (MD-2038, mun. Chişinău, str. Decebal, 70, tel. de contact: 022551097, dna Hîncu Nelea), prin poștă sau prin e-mail [email protected], dosarul pentru concurs care va conţine următoarele acte:

a) cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de conducere în instituțiile de învățământ profesional tehnic, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 673/2015 (se indică lista actelor depuse, cu paginile numerotate);

b) copia actului de identitate;

c) copia/copiile actului/actelor de studii;

d) copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;

e) Curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa nr.2;

f) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberate de psihiatru/narcolog) pentru exercitarea funcției;

g) cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;

h) declarația pe propria răspundere că nu are interdicție de a ocupa funcții publice sau de demnitate publică și că nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit. g)-r) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 sau destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

i) copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic;

j) copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice;

k) participarea la proiecte educaționale, comunitare/corporative, sau a altor proiecte relevante etc. (acte justificative). 

Termenul limită de depunerer a dosarelor 21 iulie 2023, ora 17:00.

Activitate extracurriculară dedicată Zilei Internaționale a Femeii

La data de 06. 03. 2023, în sala festivă a școlii s-a desfășurat activitatea extracurriculară dedicată Zilei Internaționale a Femeii. Organizatorii ai evenimentului au fost către cadrele didactice: Viorica Baltag, Diana Levinte, Vladimir Boiko. Scopul activității fiind: Dezvoltarea limbajului elevilor ṣi ȋn special a expresivității acestuia prin crearea/recitarea poieziilor dedicate mamei. Stimularea creativităţii ṣi a potențialului artistic precum și cultivarea sensibilității artistice a elevilor. De asemenea, la eveniment a participat și absolventul instituției Adrian Domentii, solist al formației ”Frații din Cărbuna”, care a venit cu un buchet de melodii pentru cadrele didactice și elevi.

https://fb.watch/j9cHz9Nkyp/

Ziua Profesorului

Ziua Profesorului – o sărbătoare în care ne exprimăm recunoștința sinceră și recunoștința imensă mentorilor noștri.

Profesorii își petrec toată viața dedicându-și copiilor și bucurându-se cu sinceritate de succesele lor. Opera profesorului poate fi numită cea mai reală faptă. Cel mai important pentru profesor – dragostea elevilor, recunoștința părinților, respectul colegilor și a conducerii. Profesorul este o profesie nobilă, pentru că fără transferul de cunoștințe progresul și dezvoltarea acestei lumi se vor opri.  

Vă dorim putere. Vă dorim căldură în case şi în clase. Şi Vă mulţumim pentru dăruirea pe care nu o măsuraţi niciodată pentru curajul cu care intrați  în fiecare zi în sălile de  clase şi le aduceți eleviilor o schimbare, o speranţă, un sprijin de care au nevoie pentru a deveni şi ei la fel de curajoşi.

Vă urăm succese și ne exprimăm recunoștința pentru munca nobilă și fidelitatea cu care vă dăruiți.
Sincere urări de bine, sănătate și împliniri în promovarea valorilor umane și spirituale, căci creșterea de noi și noi generații chiar este un domeniu de viitor al societății noastre.

Succese mari!

Platforma Națională a Tinerilor pentru Participare Activă te invită la un campionat caritabil

Platforma Națională a Tinerilor pentru Participare Activă împreună cu Pretura sectorului Centru organizează un campionat de volei cu scop caritabil în acest context invităm organizațiile de tineret, consiliile elevilor și tinerii pasionați de sport să își facă o echipă și să participe.

Evenimentul se va desfășura în parcul Valea Morilor pe terenurile de volei de lângă plajă, în weekend 7-8 mai de la orele 10.00 la 18.00.

Pe fundal va fi muzica live și o atmosfera plăcută.Participanții vor fi apreciați cu premii din partea Preturii sectorului Centru și a altor parteneri!

Scopul nostru este de a consolida relațiile dintre structurile de tineret din municipiul Chișinău,de a promova modul sănătos de viață și cultura sportului. Și desigur să ajutăm niște copii care au nevoie de suportul nostru comun. Evenimentul va fi cu scop caritabil, toți banii colectați vor fi donați unei case de copii!

Echipele trebuie să fie formate din 6 jucători și 2 membri de rezervă iar taxa de participare este de 200 lei per echipă.

Pentru mai multe informații apelați 0 (60) 432435(Daniel Gudima)

Pentru a participa complectați vă rog formularul de mai joshttps://forms.gle/YE1v2XugKVTzdoMH7

Seminare – „Tehnologii moderne” în colaborare cu compania „KNAUF GHIPS”

Agenda activităților preconizate în cadrul Decadei Comisiei metodice  “FINISORI”  din Școala  Profesională  Nr.3, mun. Chișinău e încărcată și diversificată.

Elevii secției “FINISORI”  se implică cu încredere în fiece activitate, demonstrându-și competențele dobândite în cadrul orelor teoretice și de instruire practică.

În scopul asigurării calității procesului educațional, șef secție “FINISORI”   Roșca Adriana și șef Comisie metodică Afanas Diana în colaborare cu reprezentanții companiei  “KNAUF GHIPS” Mîșev Vitalie și Seribrian Serghei sub ghidarea directorului adjunct pe instruire și producție Novoen Olga au organizat și desfășurat seminare cu elemente de training.

cu tematica:

1) 17.03.2022 Tehnologii moderne de finisare cu materiale KNAUF. (Amestecuri uscate, Grunduri, Tencuieli decorative).

2) 22.03.2022 Realizarea elementelor curbe din plăci de ghips-carton. Utilizarea materialelor de finisare. (Gleturi, Plăci de ghips-carton)

Obiectivul acestor traininguri este familiarizarea elevilor cu gama largă de materiale ale companiei „KNAUF GHIPS”  și utilizarea corectă a lor. Compania „KNAUF GHIPS”  contribuie prin diverse suporturi materiale și didactico-informative la dezvoltarea procesului instructiv- educativ  al școlii, precum și informarea, antrenarea cadrelor didactice și a elevilor în activități.

În cadrul acestor seminare elevii au prioritatea de a fi în pas cu tot ce e nou în domeniul construcțiilor și lucrărilor de finisare și de a se manifesta proactiv în promovarea meseriei.

Aducem sincere mulțumiri partenerilor companiei  „KNAUF GHIPS” pentru receptivitate și colaborare strânsă cu școala noastră  pe parcursul a 15 ani.

Ziua ușilor deschise

Consiliul Elevilor din Școala Profesională nr. 3, mun. Chișinău  au creat filmulețul ,,Excursie virtuală prin Școala Profesională nbr. 3, mun. Chișinău ,”oferind o șansă minunată să vedeți lăcașul sfânt care îl ghidează pentru un  viitor asigurat. Sperăm că veți simți spiritul Școlii Profesionale nr. 3, mun. Chișinău și veți descoperi o școala, care corespunde dorințelor și necesităților Dumneavoastră. Sperăm să deveniți parte a instituției noastre.

Târgul ideilor de afaceri Ediția II

Marți 22 decembrie în Școala Profesională nr. 3, mun. Chișinău a avut loc „Târgul ideilor de afaceri”. Inspirat de CEDA (asociație care sprijină reformele în educație, promovează antreprenoriatul, activitățile generatoare de venit ca temelie pentru formare profesională de calitate și educația pentru carieră, având drept țel formarea și valorificarea competențelor profesionale, a inițiativei individuale și a spiritului antreprenorial), a startat acest superb concurs „Târgul ideilor de afaceri” ediția II, organizat de profesorii de bazele antreprenoriatului Coropat Natalia și Novojen Olga,

Nr.d/oGrupaNumele, prenumele elevuluiDenumirea ActivitățiiTotal puncteLoculînregistrar e di lomei
1LS 21Braga VitalieII ”Braga Vitalie” Fermă de nutri148Diploma de excelentă01
2LS 21Mîndrescu PetruHAPPY GARDEN ” S.R.L.147102
3LS 21Gore IonGȚ ” Gore Ion”145103
4ME 22Secrieri Anton‘ ‘Freshnes drink” SRL1351104
5ME 22Goncear Veaceslav”Energo Service” SRL1331105
6T 21Matei ConstantinInființarea unei albinării13211106
7ME 22Lesnic Dumitru”Rem Zona” SRL13111107
8ME 22Botezat IvanSoft Future SRL13011108
9ME22Ciornîi Andrei”Albina norocoasă” SRL12909
10ME 22Coșelic Mihail”K010s” SRL125010
11TZ21Mîndrilă MihailF. E. Euroconstruct – SRL121011
12TZ 21Chirilov MihailF.E. Euroconstruct SRL121012
13EGS 31Vasilachi IonSRL ”WELDING”110013
14ME21Rusu VictorF. E. Electro-lux – SRL107
15TP 31Memeț MihailII ”Aktiv Night”104015
16ME31Smocinschi Iulian”Smocinschi Iulian” SRL”Obținerea produselor apicole”100016

Aducem felicitări participanților și realizări înalte în activitatea antreprenorială

Membrii Juriului

Revelion – 2020

În ajunul sărbătorilor de iarnă, la 19 decembrie 2019, în Școala Profesională nr. 3 s-a desfășurat activitatea extracurriculară cu genericul: Revelion  – 2020”.

Scopul activității:  Promovarea tradițiilor și obiceiurilor sărbătorilor de iarnă.

     Organizatorii sărbătorii ”Revelion 2020” diriginții (Pavliuc Ludmila, Dumanov Doinița, Ursu Ana) și coordonatorul cercului instrumental-vocal (Boico Vladimir), au trezit în inimile spectatorilor emoții, sentimente cu miros de sărbătoare. Elevii și-au manifestat talentele în cântec și recital, transmițând publicului emoții sublime…

     Celor mai activi elevi, le-au fost înmânate diplome de participare și implicare activă în activitățile extracurriculare desfășurate în instituție pe  parcursul semestrului I, anul de studii 2019 -2020.

     Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, colectivul pedagogic al Școlii Profesionale nr.3, vă urează sincere și calde felicitări în anul care vine! Vă dorim sănătate, prosperitate, realizări frumoase, fericire, bucurie, bunăstare și optimism!

LA MULȚI, MULȚI ANI!

Târgul Ideilor de Afaceri – primul pas în lansarea unei afaceri de succes

Astăzi 11 decembrie în Școala Profesională nr. 3, mun. Chișinău a avut loc ”Târgul ideilor de afaceri”. Inspirat de CEDA (asociație care sprijină reformele în educație, promovează antreprenoriatul, activitățile generatoare de venit ca temelie pentru formare profesională de calitate și educația pentru carieră, având drept țel formarea și valorificarea competențelor profesionale, a inițiativei individuale și a spiritului antreprenorial), a startat acest superb concurs ”Târgul ideilor de afaceri” ediția I, organizat de profesorii de bazele antreprenoriatului – Ignat Silvia, Gorban Victoria, Novojen Olga care au încurajat elevii să nu le fie frică, să fie încrezuți în sine și în ideea pe care o expun, să fie descătușați în exprimare și să meargă ferm înainte până la etapa națională.


            Activitatea are ca scop dezvoltarea competențelor antreprenoriale la elevi în vederea facilitării promovării și inițierii unei potențiale afaceri proprii, de asemenea este un bun exercițiu pentru elevi. Pentru a ști dacă o idee de afacere este viabilă sau nu, trebuie de aflat dacă afacerea respectivă va beneficia de piață de desfacerePentru elevi, această activitate a fost o primă incercare de a-și expune în public ideile. Elevii au fost emotionați, pentru ei a fost un bun exercițiu de evaluare a propriilor posibilități de afirmare. Au participat 18 elevi din grupe absolvente, domeniile din care tinerii și-au ales ideile au fost variate și în majoritatea cazurilor, au derivat din specialitatea pe care o studiază în cadrul instituției.

Ca urmare a organizării acestei activitati elevii au obținut abilitati practice de a analiza propria idee de afacere, identificând oportunitățile și riscurile, au primit răspuns la intrebările legate de ideea de afacere și au studiat cererea de piață pentru produsul/serviciul  propus.

Tuturor urăm baftă și realizări de succes a planurilor de afaceri.

Managementul Calității în Educație

10 decembrie 2019, o zi dedicată Calității, în Școala Profesională nr. 3, a avut loc Training-ul:  „Școala Profesională nr. 3, mun. Chișinău este pentru Calitate în Educație”. Participanții, elevii grupelor  EGS 11, ME 11, EGS 21 i-au avut în față pe trainerii:

Grumeza Galina, profesor limba și lit-ra română; șef de secție CEIAC;

Afanas Diana, profesor discipline de specialitate, membru CEIAC;          

Levinte Diana, profesor limbri străine, membru CEIAC;

Terenti Maria, psiholog școlar, membru CEIAC;

Training-ul a avut ca topic/subiectul principal „Managementul Calității în Educație”.  

Scopul traning-ului: informarea elevilor despre ce este Calitatea în Educație, precum și reiterarea importanței necesității unei educații de calitate.

„Managementul este știința practică și artă în același timp, afirmându-se în ultimele decenii ca una din cele mai importante acțiuni umane” – astfel a demarat această activitate, iar feedback-ul elevilor rămâne de analizat! Mai avem de lucru!

Şcoala Profesională nr. 3 din Chişinău va instrui viitorii operatori de cazane pe biomasă

Un laborator modern destinat studenţilor noului curs educaţional „Operatori de cazane pe biomasă” a fost inaugurat astăzi la şcoala profesională nr. 3 din Chişinău. Echipamentul tehnic a fost achiziţionat din fonduri europene în cadrul Proiectului „Energie şi Biomasă”, finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Trei şcoli profesionale din R. Moldova au lansat, începând cu anul de studii 2015-2016, noi cursuri educaţionale dedicate sectorului energiei din biomasă, răspunzând astfel cererii de noi profesionişti solicitaţi în sectorul energetic. Schimbarea a fost posibilă datorită Memorandumului de parteneriat în dezvoltarea sectorului de învățământ profesional tehnic semnat toamna trecută de către Ministerul Educaţiei şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în cadrul Proiectului Energie şi Biomasă, finanţat de Uniunea Europeană.

„Învățământul profesional tehnic trece printr-un amplu proces de modernizare, Ministerul Educației acordându-i o atenție specială, având în vedere impactul pe care acest tip de învățământ îl are asupra pieței muncii. Oferta curriculară trebuie adaptată la cerințele pieței muncii, să fim cu un pas înainte, așa încât angajatorii să nu se confrunte cu lipsa de personal calificat și viitorii meseriași – cu lipsa locurilor de muncă. Scopul nostru este pregătirea specialiștilor de înaltă calitate, pentru a contribui la dezvoltarea unei economii competitive”, a spus Cristina Boaghi, viceministrul Educaţiei.

Școala profesionala nr. 3  din Chișinău este prima instituție din Moldova ce instruiește viitorii operatori de cazane pe biomasă. Cei peste 20 de elevi vor fi în 2017 primii absolvenţi cu acte în regulă pentru meseria de „operator al cazanelor pe biomasă”.

Sectorul biomasei reprezintă o oportunitate extraordinară pentru Republica Moldova de a beneficia de energie din surse locale. Totuşi, pentru a valorifica întregul potenţial de biomasă din ţară, este de importanţă primordială ca tehnologiile să fie folosită corect şi ca operatorii de cazane să fie bine instruiţi pentru a valorifica la maxim potenţialul biomasei. Iată de ce apreciez înalt evenimentul de lansare a laboratorului modern pentru viitorii operatori de cazane pe biomasă”, afirmă Wicher Slagter, însărcinat cu afaceri a.i în cadrul Delegaţiei Uniunii Europene în R. Moldova.

Amintim că elevii din trei şcoli profesionale din R. Moldova studiază, în premieră, noile module „Plantele energetice – sursă de energie regenerabilă” pentru meseria Silvicultor şi „Centrale termice pe biocombustibil solid” pentru meseria Operator în sala de cazane. Este vorba de şcolile profesionale din s. Cuhureştii de Sus, rl. Floreşti; or. Orhei şi şcoala Nr. 3 din Chişinău.

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi Uniunea Europeană sunt un partener de încredere pentru Guvernul R. Moldova în efortul său de a spori securitatea energetică prin valorificarea potenţialului de energie regenerabilă. Împreună am reuşit în mai puţin de cinci ani să atingem o cotă de 13% de energie regenerabilă în balanţa energetică a ţării. E un rezultat remarcabil, care, pe lângă diminuarea dependenţei energetice externe, a însemnat dezvoltarea economică locală, fiind lansate noi afaceri şi noi locuri de muncă, iar în final, banii pentru energia consumată rămân în ţară”, spune Narine Sahakyan, reprezentantă permanentă adjunctă a PNUD Moldova.

Pe lângă cunoştinţele teoretice, elevii au acces direct la tehnologiile studiate, la şcoala profesională nr. 3 fiind instalat un laborator conectat la sistemul de încălzire termică pe biomasă, ce are în dotare cazane pe biomasă de diferite tehnologii, ce funcţionează în regim real; iar pe teritoriul şcolilor profesionale din s. Cuhureştii de Sus, rl. Floreşti; or. Orhei urmând a fi plantate în următoarele săptămâni salcie şi salcâm energetic.

„Sectorul energiei regenerabile se dezvoltă cu paşi rapizi. În R. Moldova s-au făcut investiţii importante ce au impulsionat lansarea unei noi industrii – cea a energiei din biomasă. Dezvoltarea segmentului responsabil de crearea cererii pentru biocombustibilul din biomasă a rezultat într-o evoluție a sectorului privat, care este și cel mai mare promotor al tehnologiilor de procesare și producere a acestor combustibili. În același timp, cererea crescândă de biocombustibili condiționează apariția de specialişti calificaţi, de profesioniști în gestionarea noilor tehnologii. Această evoluție a lucrurilor ne impune să ne dorim și să planificăm următorii pași în vederea extinderii unor asemenea cursuri în mai multe instituţii din cadrul învăţământului profesional-tehnic, dar şi superior”,  afirmă Mihail Stratan, directorul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică.

În prezent, peste 160 de instituţii publice din toată republica sunt racordate la sisteme de încălzire pe biomasă din fondurile europene ale Proiectului Energie şi Biomasă. Circa 1.000 de familii au instalate cazane pe biomasă cu subvenţii acordate în cadrul proiectului. De asemenea, peste 30 de companii din ţară asamblează sau produc cazane pe biomasă şi le oferă consumatorilor din R. Moldova.

Proiectul Energie şi Biomasă 2 este un proiect de trei ani realizat în 2015-2017. Proiectul are un buget total de 9,41 milioane de Euro acordate de Uniunea Europeană şi este implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Admiterea 2015 Școala Profesională nr.3 anunță primirea elevilor începând cu data de 16 iulie – 14 august la următoarele specialităţi:

Școala Profesională nr.3 anunță primirea elevilor începând cu data de 16 iulie – 14 august la următoarele specialităţi:
Tencuitor
Tâmplar
Lăcătuş instalator tehnica sanitara
Electrogazosudor – montator
Zugrav
Placator cu plăci
Electrician montator rețele de iuluminare
Operator în sala de cazane
Școala dispune de săli de clasă, ateliere bine amenajate, cantină, bibliotecă şi Participînd în proiectul internaţional TACIS „Dezvoltarea sistemei profesionale” o mare parte din cadrele didactice au trecut stagierea în Germania, Danemarca, Suedia, România şi Bulgaria.
Din anul 2010 școala participă în Proiectul Internaţional „CONSEPT” în cadrul căruia atelierele pentru instruirea practică au fost dotate cu utilaj modern.
Studiile se efectuează în limba de stat şi limba rusă în baza materialelor şi utilajului modern, folosite în construcţie.
Admiterea în instituţiile de învăţămînt secundar profesional se efectuează în bază de concurs a atestatelor, în ordinea descreşterii mediilor (cu precizie de două zecimale) constituită din media examenelor de absolvire şi nota anuală la matematică.
Abiturienţii înmatriculaţi la studii cu finanţare de la buget, sunt asiguraţi:
– bursă lunară în mărime de 330-00 lei
Relaţii la tel: 53-14-64 55-10-97
Școal Profesională nr. 3, mun. Chişinău
Tineri şi Tinere!
Vă aşteaptă !
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 3
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ О Б Ь Я В Л Я Е Т:
прием учащихся, по специальностям:
o слесарь – сантехник
o столяр строительный
o штукатур
o электро – газовщик
o электромонтер
o плиточник
o маляр
оператор котельной
Школа располагает хорошо оборудованными учебными аудиториями и мастерскими, столовой, библиотекой и актовым залом.
Участвуя в международном проекте ТACIS «Развитие системы профессионального образования» значительная часть педагогических
работников прошли стажировку в Германии, Дании, Швеции, Румынии и С 2010 года лицей участвует в международном проекте „CONSEPT” в рамках которого мастерские оснащаются новым оборудованием.
Обучение ведется на государственном и русском языке на основе современных технологий и материалов, используемых в строительстве.
Прием осуществляется на основе конкурса аттестатов (учитываются оценки, полученные на выпускных экзаменах плюс оценка годовая по Поступающие на учебу в бюджетные группы обеспечиваются:
– ежемесячной стипендией (330-00) лей
– одноразовым бесплатным питанием (обед)
Справки по тел: 53-14-64, 55-10-97
Юноши и девушки!
Кишиневское Профессиональое Училище № 3 ждет Вас!

Abiturient 2015

Abiturient 2015rus