Seminare – „Tehnologii moderne” în colaborare cu compania „KNAUF GHIPS”

Agenda activităților preconizate în cadrul Decadei Comisiei metodice  “FINISORI”  din Școala  Profesională  Nr.3, mun. Chișinău e încărcată și diversificată.

Elevii secției “FINISORI”  se implică cu încredere în fiece activitate, demonstrându-și competențele dobândite în cadrul orelor teoretice și de instruire practică.

În scopul asigurării calității procesului educațional, șef secție “FINISORI”   Roșca Adriana și șef Comisie metodică Afanas Diana în colaborare cu reprezentanții companiei  “KNAUF GHIPS” Mîșev Vitalie și Seribrian Serghei sub ghidarea directorului adjunct pe instruire și producție Novoen Olga au organizat și desfășurat seminare cu elemente de training.

cu tematica:

1) 17.03.2022 Tehnologii moderne de finisare cu materiale KNAUF. (Amestecuri uscate, Grunduri, Tencuieli decorative).

2) 22.03.2022 Realizarea elementelor curbe din plăci de ghips-carton. Utilizarea materialelor de finisare. (Gleturi, Plăci de ghips-carton)

Obiectivul acestor traininguri este familiarizarea elevilor cu gama largă de materiale ale companiei „KNAUF GHIPS”  și utilizarea corectă a lor. Compania „KNAUF GHIPS”  contribuie prin diverse suporturi materiale și didactico-informative la dezvoltarea procesului instructiv- educativ  al școlii, precum și informarea, antrenarea cadrelor didactice și a elevilor în activități.

În cadrul acestor seminare elevii au prioritatea de a fi în pas cu tot ce e nou în domeniul construcțiilor și lucrărilor de finisare și de a se manifesta proactiv în promovarea meseriei.

Aducem sincere mulțumiri partenerilor companiei  „KNAUF GHIPS” pentru receptivitate și colaborare strânsă cu școala noastră  pe parcursul a 15 ani.