Anunț, concurs pentru ocuparea funcției vacante de: Director adjunct pentru instruire și educație 

ȘCOALA PROFESIONALĂ NR. 3, MUN. CHIȘINĂU

(mun. Chișinău, bd. Decebal,70)

Anunță concurs pentru ocuparea funcției de:

Director adjunct pentru instruire și educație 

Actele vor fi depuse la subdiviziunea Resurse umane în termen de 20 zile calendaristice din ziua publicării anunțului.

Informații la numărul de telefon; 022 551 097

Ziua Profesorului Felicitare Școala Profesională

Din cornul toamnei, darnic, în Școala Profesională nr.3, mun. Chișinău răsună…..felicitările adresate cadrelor didactice.

Frazele doldora de cuvinte calde, precum teiul în floare, nu se mai sfârșesc. Vin în fiece an, purtând acel simplu și sincer ”Mulțumesc, Profesori”.

Anul acesta, ca și în anii precedenți, în Școala Profesională nr.3,  mun. Chișinău s-a desfășurat concursul: ”O felicitare pentru profesori”.

Frumoasă – i amintirea despre profesorii care te-au educat și îndrumat, așa vociferează elevii Școlii Profesionale nr.3,  mun. Chișinău, cu prilejul sărbătorii Ziua Profesională a lucrătorului din învățământ, indiferent de orice, chiar și în condițile de pandemie.

Distinți semănători de lumină, Onorați dascăli!

Vă aducem un curcubeu de crizanteme cu ocazia Zilei Profesionale și vă urăm realizări frumoase pe cel mai important ogor al neamului – suflet de copil.

Concurs pentru ocuparea funcţiei: Director adjunct pentru instruire şi producţie…

AVIZ ŞCOALA PROFESIONALĂ NR.3, MUN. CHIŞINĂU

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei: Director adjunct pentru instruire şi producţie (o unitate)

La funcţia de director adjunct poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. are studii superioare universitare;
 3. are vechime de muncă în activitatea didactică de cel puţin 5 ani şi deţine grad didactic;
 4. la data expirării termenului de depunere a dosarului nu a împlinit vârsta de 65 ani;
 5. cunoaşte limba română;
 6. nu are antecedente penale.

Doritorii care doresc să participe la concurs, prezintă personal (sau prin reprezentant), în biroul specialistului serviciu personal (MD-2038, mun. Chişinău, str. Decebal, 70, tel. de contact: 022551097, dna Hîncu Nelea), prin poștă sau prin e-mail [email protected], dosarul pentru concurs care va conţine următoarele acte:

 1. cererea de participare la concurs al cărei model este specificat în anexa nr.l la Regulamentul cu privire la organizarea şi  desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţământ profesional tehnic, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 673 din 09.07.2015;
 2. copia actului de identitate;
 3. copia/copiile actului/actelor de studii;
 4. copia actului ce confirmă gradul didactic;
 5. copia carnetului de muncă;
 6. Curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa nr.2 a Regulamentului cu   privire la organizarea şi desfăşurarea   concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţământ profesional tehnic, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 673 din 09.07.2015;
 7. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic, (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberate de psihiatru/narcolog) pentru exercitarea funcţiei;
 8. cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
 9. alte acte/documente pe care le consideră relevante.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 26 octombrie 2020, ora 1700.